KVKK Aydınlatma Metni

BAHAT ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA GENEL AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz,

Kişisel verilerinizin korunması hususunda azami hassasiyetinizi paylaşıyoruz ve bu kapsamda verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen usul ve esaslar ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak saklıyoruz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; şirketimiz veri sorumluları olarak çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, hastalarımız, öğrencilerimiz, üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel verileri bu politika kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz. Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket BAHAT ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirket müşterilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır. Şirket ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye şirket maili adresinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (KVK Politikası) erişebilirsiniz.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verileriniz 833960 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, Çakıl Mah.,Elbasan Cad., No:130/1 Çatalca, İstanbul adresinde bulunan BAHAT ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereği gibi yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz. 

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; en iyi şekilde ürün ve hizmetlerin sunulabilmesini teminen işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz, şirketlerimiz tarafından otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle, şirketlerimiz birimleri, Grup Şirketler, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Grup Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirket olarak, kimlik ve iletişim verileriniz, müşteri bilgileriniz, mağazalarımızı/işyerlerimizi ziyaret etmeniz, hizmetlerimizi kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Şirketin online hizmetlerini kullanmanız halinde dijital ve çerez verileriniz; 

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 • Müşteri kayıtlarınızın yapılabilmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülebilmesi,

 •  Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması

 • Şirketimizin ürün temin ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, onarım işlemlerinin yürütülebilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,

 • Mağaza/işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,

 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

 • Satın aldığınız ürün ve hizmetler hakkında analiz ve sadakat çalışmaları yapılması, tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması, sosyal medya mecraları da dâhil olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden yarışma, organizasyonlar düzenlenebilmesi (açık rızanızın bulunması halinde),

 • İnternet sitemizin ve mobil uygulamalarımızın sizlerin kullanımına sunulabilmesi ve özelleştirilebilmesi,

 • Şirketimizin ve Şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan 3.şahısların hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketlerimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketlerimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.)

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Kart üyelik avantajlarından yararlanmanız

 •  Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

Şirket olarak ziyaret alışkanlıklarınızı ürün/süre bazında değerlendirerek bir sonraki ziyaretinizde sizlere ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek amacıyla cinsiyet, yaş verilerinizi ve sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için gerektiğinizde IP adreslerinizi veri tabanımızda saklıyoruz ve sadece bu amaçla sınırlı olmak üzere verilerinizi değerlendiriyoruz. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz şirkete ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. Kişisel verilerinizi, üyelik sözleşmeniz devam ettiği müddetçe veya üye değilseniz yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla kanunen saklamakla yükümlü olduğumuz süre boyunca muhafaza edeceğiz. Bu sayede mevzuatın ve sözleşme ilişkisinin gerekliliklerini yerine getirmenin yanında sizlere kampanya ve avantajlardan haberdar olma fırsatı sunmayı hedefliyoruz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; şirketimizin internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla KVKK' da ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla ilgili Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ve icrası, Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; iş birimlerimiz tarafından yapılması kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması,  ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması,  Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; size daha iyi hizmet sunabilmek adına için yurt içindeki ve yurtdışındaki hizmetlerinden faydalanılan bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve işbirliği içerisinde olduğumuz bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize diğer üçüncü kişilere, şirketin bağlı olduğu yurt içindeki ve yurtdışındaki şirketlere ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz, franchiselerimiz, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile server ve/veya bulut hizmeti aldığımız kişi ve kurumlar, Şirket adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, avukatlar, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoritelere aktarılabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi ve İşleme Araçları

Şirket, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

 Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle toplanabilmektedir;

 • Mağazalarımıza veya işyerlerimize gelmeniz halinde, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, e-mail, Şirket erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan

 • Mağazalarımızda veya iş yerlerimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri,

 • İnternet sitesi, mobil uygulama, e-posta, kargo, SMS, çağrı merkezi, sosyal medya kanalları.

Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır: 

 • Kendilerine ilişkin kişisel verileri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; 

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesi talep etme;

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme;

 • Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Çakıl Mah.,Elbasan Cad., No:130/1 Çatalca, İstanbul adresinde bulunan Bahat Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne yazılı olarak iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin;

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı Şirket Başvuru formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

Çakıl Mah.,Elbasan Cad., No:130/1 Çatalca, İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya Şirketimizin KEP posta adresine veya Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin internet adresine veya Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

İlgili kişi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvurunun reddedilmesi veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusunun cevabının öğrenildiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunulabilir. Öncelikle yukarıda açıklanan çerçevede veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Verilerinizi en doğru ve güncel şekilde saklayabilmemiz açısından verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde bizlere info@orca.com.tr adresinden ulaşarak değişiklikler hakkında bilgi vermeniz gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

https://www.traditionrolex.com/43